Nhà báo đại diện của Việt Nam bầu ai giành Quả bóng vàng 2018?

Nhà báo đại diện của Việt Nam bầu ai giành Quả bóng vàng 2018?

Ballon d’Or hay Quả bóng vàng châu Âu là giải thưởng cao quý nhất dành cho cá nhân cầu thủ có màn tr