Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn sẽ cân đối các nhiệm vụ tại AFC, AFF

Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn sẽ cân đối các nhiệm vụ tại AFC, AFF

Chiều 9.1, chia sẻ với báo chí sau khi chính thức đảm nhận vị trí quyền VFF, ông Trần Quốc Tuấn khẳn