Ngoài Messi!MBappe đã tạo ra kỷ lục Champions League bước lên chiếc xe đạp và phát nổ.

Ngoài Messi!MBappe đã thiết lập kỷ lục Champions League bước lên chiếc xe đạp và phát nổ.