rời khỏi đây

rời khỏi đây

“Tôi phát mệt vì ở lại Chelsea, chỉ muốn rời khỏi đây lập tức”【rời khỏi đây】:​”Tiểu Kaka”Lucas Piazo