Liverpool chiếm ngôi đầu Premier League, Pep Guardiola báo tin xấu Man City

Liverpool chiếm ngôi đầu Premier League, Pep Guardiola báo tin xấu Man City

Liverpool đang khiêu chiến mạnh mẽ, leo lên chiếm ngôi đầu Premier League, trong lúc Pep Guardiola b