đỗ duy mạnh

AFC giải thích lý do Duy Mạnh bị trọng tài rút thẻ đỏ【đỗ duy mạnh】:Phút 51, ĐT Việt Nam đang dẫn Sau