Tiền đạo Fagan trở lại V.League

Tiền đạo Fagan trở lại V.League

Tiền đạo Andre Fagan đã quay trở lại Việt Nam trong tháng 7.2022 để tiến hành thử việc tại câu lạc b