Greanovskaia và Cech rời Chelsea: Không thể đổ lỗi cho Boehly?

Greanovskaia và Cech rời Chelsea: Không thể đổ lỗi cho Boehly?

Mọi chuyện với Boehly hiện tại đương nhiên không hề dễ và thuận lợi như với Abramovich trước đây. Ng