Nhờ sinh nhật của thiên thần nhỏ Harper, cuối cùng tin đồn về mâu thuẫn trong gia đình nhà Beckham cũng có lời đáp

Nhờ sinh nhật của thiên thần nhỏ Harper, cuối cùng tin đồn về mâu thuẫn trong gia đình nhà Beckham cũng có lời đáp

Hồi tháng trước, rộ lên thông tin cậu cả Brooklyn đang bị phụ huynh của mình ngó lơ. Tất cả chỉ bởi