Cả nhà Ronaldo ăn mừng cực chill ngày bạn gái Georgina ra mắt thương hiệu thời trang riêng

Cả nhà Ronaldo ăn mừng cực chill ngày bạn gái Georgina ra mắt thương hiệu thời trang riêng

Sau nhiều thời gian nỗ lực chuẩn bị, cuối cùng ngày Georgina Rodriguez ra mắt thương hiệu thời trang